เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development,
the Ministry of Commerce of Thailand
ชื่อผู้ประกอบการ :
ธนากร สถาปิตานนท์
(Owner name) :
Tanakorn Sathapitanon
ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ :
ทัชเชียงใหม่
(Company name) :
Touch Chiangmai
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ :
1520800013399
บริการเว็บไซต์ (Website name) :
www.touchchiangmai.com
ชนิดแห่งพาณิชยกิจ :
บริษัททัวร์ เอเย่นต์จัดท่องเที่ยว
(Type of business) :
Tour Agency
ที่อยู่ :
32/9 ถนน ลอยเคราะห์ ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
(Address) :
32/9 Loyklo MUEANG CHIANGMAI CHANG KHLAN CHIANGMAI 50000
โทรศัพท์ (Telephone) :
086 917 9727
โทรสาร (Fax) :
053 226 479
E-mail :
support@touchchiangmai.com
วันที่ได้รับเครื่องหมาย :
6 พฤศจิกายน 2555
Registered date :
6th November 2012
ดูรายละเอียดได้ที่ : www.trustmarkthai.com
Details can be found at : www.trustmarkthai.com